Courses in the Philippines
FacebookTwitterRss
Categories Menu

Senior High School Specialized Subject: Malikhaing PagsulatAng malikhaing pagsulat ay isa sa mga specialized subject sa ilalim ng academic career track at HUMSS learning strand. Ilang mga halimbawa ng mga bagay na matututunan mo sa pagkuha ng subject na ito ay kinabibilangan ng:

 • Malikhaing Pagsulat
  • Makathaing pagsulat vs. teknikal / academik / at iba pang anyo ng pagsulat
  • Pagsulat batay sa nakikita, naaamoy, naririnig, nadarama, at nalalasahan
  • Lengguwahe/wika
   • Paggamit/pagbuo ng imahe
   • Mga tayutay
   • Diksyon
  • Mga halimbawang teksto ng mga batikan/kilalang lokal at banyagang manunulat
 • Pagbasa at Pagsulat ng Tula
  • Mga elemento/sangkap ng tula
   • Mga esensyal na Elemento/Sangkap
    • Tema
    • Tono
   • Mga Elemento ng mga Tiyak na Anyo
    • Kumbensyunal na Tula (tanaga at diona; haiku; soneto)
    • rima/tugma at medida/sukat
    • metapora
   • Malayang Taludturan
    • the line and line break
    • enjambments
    • metapora
   • Iba pang eksperimental na teksto
    • typography
    • genre-crossing texts (e.g. prose poem, performance poetry, atbp.)
    • Tono
   • Teknik at kagamitang pampanitikan (sample text ng mga kilalang makata)
 • Pagbasa at Pagsulat ng Maikling Kuwento*
  • Mga Elemento/Sangkap ng Maikling Kuwento
   • Tauhan
   • Punto de bista
   • unang panauhan/1st- person POV (major, minor, or bystander)
   • pangalawang panauhan/ 2nd-person POV
   • pangatlong panauhan/
 • 3rd-person POV (objective, limited omniscient, omniscient)
  • Banghay
   • linyar
   • modyular/episodik
   • mga tradisyunal na bahagi: eksposisyon, papataas na antas ng aksyon, kasukdulan/rurok, kalakasan, resolusyon (denouement)
  • Tagpuan at kaligiran
   • panahon at lugar
   • kultural, sosyolohikal, pulitikal, religihiyoso, atbp. milieu
   • sensibilidad na tumutungo sa mga espesipikong moda (modes)
  • Tunggalian
  • Ironiya
   • berbal
   • sitwasyunal
   • dramatik
  • Tema
   • aral
   • dramatic premise
   • pag-unawa sa tunay na kalikasan ng isang sitwasyon (insight)
 • Mga Teknik at Kagamitang Pampanitikan
  • Panagano (Mood) /tono
  • Pahiwatig ng magaganap (Foreshadowing)
  • Simbolismo at motif
 • Mga halimbawang teksto ng mga batikan/kilalang lokal at banyagang kuwentista
 • Pagbasa at Pagsulat ng Dula
  • Mga Elemento/Sangkap ng Dula
   • Tauhan
   • Tagpuan
   • Banghay
   • Diyalogo
 • Mga Teknik at Kagamitang Pampanitikan
  • Intertekstwalidad
  • Konseptwalisasyon ng Metodo o Paraan
  • Mga Halimbawang teksto ng mga batikan/kilalang lokal o banyagang mandudula
 • Ang malikhaing akda sa pampanitikan at /o sosyo-pulitikal na konteksto

Habang nag-aaral, maaatasan ka na ipakita kung ano ang iyong natutunan sa pamamamagitan ng pagsali sa mga class activity na maaring kabilangan ng mga sumusunod:

 • Pagbubuo ng imahe, diksyon, mga tayutay at pag-iiba-iba (variations) ng wika
 • Pagsusulat ng maikli at masining na tula
 • Pagsusulat ng isang tampok na eksena/tagpo para sa isang maikling kuwento
 • Pagbuo ng isang tagpo/eksena para sa isang iisahing-yugtong dula
 • Pagbuo ng craft essay ukol sa personal at malikhaing proseso
 • Pagdidisenyo ng pangkatang blog para sa tula at maikling kuwento
 • Pagbuo ng antolohiya/koleksyon ng mga tula
 • Pagbuo ng isang maikling kuwento o iskrip para sa iisahing- yugtong dula
 • Pagbuo ng hypertext literature

Ang mga halimbawang ito ay sumasakop lamang sa mga specialized subject sa ilalim ng academic track at HUMSS learning strand. Para sa nasasakupan ng mga core at contextualized na subject sa ilalim ng senior high school curriculum, mangyaring konsultahin ang sarili nilang mga listahan.

You may also be interested inThe contents of the comments section are the personal advice and opinions of their respective authors and do not necessarily reflect the views of courses.com.ph. We reserve the right to remove any materials that we consider to be malicious, inappropriate, or in violation of existing laws in the Philippines.

Post a Reply