Alternative Learning System (Filipino) - Courses in the Philippines: College, TESDA, Online, Short Courses
Courses in the Philippines
FacebookTwitterRss
Categories Menu

Alternative Learning System (Filipino)ALS

Ang Alternative Learning System o ALS ay isang programa ng Department of Education (DepEd) na naglalayong matulungan ang mga Out of School Youths, mga manggagawa, may-kapansanan, nakalaya sa bilangguan, dating rebelde ng gobyerno, mga katutubo, at iba pang tao na hindi nakapasok sa paaralan o hindi nakatapos ng pag-aaral ngunit nagnanais matuto at magpatuloy sa pag-aaral.

Nagsimula ang programang ito noong 1984 at unang nakilala bilang Non-Formal Education na ang pangunahing layunin ay ang makatulong sa paglinang ng teknikal nakapasidad ng mag-aaral upang magamit nila ito sa kanilang paghahanapbuhay.

Nang maging Alternative Leaning System ito noong 2004, nadagdagan na rin ang programang nasasakupan nito. Maliban sa pagtuturo ng livelihood education, kabilang na rin dito ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga sa mga kababayan natin makakuha ng Elementary at Highschool na diploma.

Community Learning Centers

Ang Community Learning Center o CLC ay isang lugar kung saan isinasagawa ang pag-aaral ng ALS. Bawat siyudad o municipalidad sa Pilipinas ay may sariling CLCs kung saan pumupunta o pumapasok ang mga mag-aaral ng ALS. Para malaman kung san ang CLC sa inyong lugar, maaaring magtanong sa mga pampublikong paaralan at sa mga tanggapan ng mga barangay.

May nakatalagang isang guro sa bawat CLC na kung tawagin ay Instructional Manager. Ang mga Instructional Managers na ito ay maaaring isang guro mula sa Department of Education o isang propesyunal at bihasang manggagawa sa sangay ng kanyang sining.

ALS Accreditation and Equivalency Classes (ALS A&E) and Livelihood Programs

Ang mga mag-aaral na nagnanais na mag-enroll sa isang ALS class ay hinihikayat na pumunta sa pinakamalapit na CLC upang makapili sila sa kung Livelihood Education o Literacy Class ang programang nais nilang pasukan.

Ang mga mag-aaral na mag-eenroll sa Literacy Class ay pinakukuha ng oral at written exam upang malaman kung saang grupo sila maaaring ibilang. Maaari silang ibilang sa elementary o sa highschool level depende sa resulta ng pagsusulit.

Kung ang isang aplikante ay hindi pa nakakapasok sa eskwelahan o nakararanas ng isang pormal na edukasyon, sila ay pansamantalang ibibilang sa Basic ‪Literacy Program kung saan sila ay tuturuan ng pagbabasa at pagbibilang. Matapos ito’y makakapagpatuloy na sila sa programang nais nilang pasukan.

Araw araw ang karaniwang klase sa ALS, ngunit nakadepende pa rin sa Instructional Managers kung ilang oras sa isang araw, o ilang araw sa isang linggo ang kanilang ipapasok. Kung ang isang estudyante ay hindi makakapasok nang dahil sa ‘di maiiwasang pangyayari o ano pa mang kadahilanan, sila ay pinahihintulutang mag-uwi ng kopya ng mga aralin o modules upang kanilang mapag-aralan.

Nakapaloob sa mga modules na ito ang ilang katanungan at maikiling pagsasanay upang ma-assess kung hanggang saan na ang kanilang natutunan sa ginawang pag-aaral. Matapos masagutan ang mga ito ay ibabalik ito sa mga instructional managers upang mamarkahan.

Saklaw ng Pag-aaral

Ang ALS A&E ay nahahati sa limang kategorya. Ito ay ang Communication Skills (English at Filipino), Problem Solving and Critical Thinking (Science and Mathematics), Sustainable Use of Resources and Productivity, Development of Self and A Sense of Community / Value of Collaboration, at Expanding One’s Own World Vision.

Ang mga araling ito, na kung tawagi’y learning strands, ay isinama sa ALS A&E upang maturuan din ang mga mag-aaral ng mga praktikal na kaalaman na maaari nilang magamit, hindi lamang sa trabaho, kundi maging sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Ang Livelihood Classes naman ay ang aralin kung saan matuturuan ang mga mag-aaral na malinang ang kanilang kakayahan na maaari nilang magamit sa paghahanapbuhay o pagnenegosyo gaya ng pagluluto, dressmaking, hairdressing, handicraft, at iba pa.

Haba ng Pag-aaral

Ang ALS A&E Classes ay karaniwang tumatagal ng walong daang (800) oras para makumpleto ang pag-aaral, ngunit maaari rin itong magbago depende sa pagkakatuto ng mga mag-aaral.

Ang pag-aaral naman ng Livelihood Program ay nakabase sa kung anong kasanayan ang pinag-aaralan. Maaaring tumagal ito ng mula tatlong (3) araw hanggang ilang buwan.

Pagsusulit at Pagsasanay

Gaya ng mga mag-aaral sa pangkaraniwang paaralan, ang mga mag-aaral ng ALS A&E ay binibigyan din ng mga pagsasanay at pagsusulit upang masukat ang kanilang natutunan. Ang mga pagsusulit na ito ay maaaring may fill in the blanks, multiple-choice, at pagsagot ng essay.

Sa pagtatapos ng pag-aaral, hinihikayat ang bawat mag-aaral na kumuha ng isa pang pagsusulit upang makakuha ng isang certificate na katumbas na rin ng elementary o highschool diploma.

Ang mga mag-aaral ng Livelihood Programs naman ay mayroon din dinadaanang pagsasanay. Ito ay ang pagsusulit sa pagkuha ng NC Certificate sa TESDA. Kapag nakapasa sila sa pagsususulit na ito, maaari na silang magkaroon ng TESDA Certificate na makatutulong sa kanila upang makakuha ng trabaho, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa.

Mga Katanungan

Mayroon ka bang tanong sa ALS? Pinagsama-sama namin ang mga karaniwang tanong na aming natanggap at sinagot sa pahinang ito (Ingles).


Ang Alternative Learning System o ALS ay isang programa ng Department of Education (DepEd) na naglalayong matulungan ang mga Out of School Youths, mga manggagawa, may-kapansanan, nakalaya sa bilangguan, dating rebelde ng gobyerno, mga katutubo, at iba pang tao na hindi nakapasok sa paaralan o hindi nakatapos ng pag-aaral ngunit nagnanais matuto at magpatuloy sa pag-aaral. Nagsimula ang programang ito noong 1984 at unang nakilala bilang Non-Formal Education na ang pangunahing layunin ay ang makatulong sa paglinang ng teknikal nakapasidad ng mag-aaral upang magamit nila ito sa kanilang paghahanapbuhay. Nang maging Alternative Leaning System ito noong 2004, nadagdagan na rin ang programang nasasakupan nito. Maliban sa pagtuturo ng …


<a href="http://www.courses.com.ph/alternative-learning-system-filipino/"> Alternative Learning System (Filipino)</a>


You may also be interested inThe contents of the comments section are the personal advice and opinions of their respective authors and do not necessarily reflect the views of courses.com.ph. We reserve the right to remove any materials that we consider to be malicious, inappropriate, or in violation of existing laws in the Philippines.

Show Comments (36)

Shares